UTBILDNING

Jag har lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma inom den sociala barn- och ungdomsvården, och privata företag såsom HVB-hem och familjehemskonsulenter.

Jag utbildar också familjehem i grundläggande kunskap om socialtjänstens arbete och familjehemmets uppdrag. Jag erbjuder skräddarsydda utbildningar som anpassas efter Era önskemål och behov. Utbildningarna kan även erbjudas digital.


Exempel på utbildningar:

  • Handläggning och dokumentation
  • Att utreda barns behov
  • Analys i utredning av barn och unga
  • Uppdrag och genomförandeplanen – Den röda tråden i utrednings- och uppföljningsarbetet
  • LVU-lagstiftningen i teori och praktik
  • Processkunskap –Vad händer i Förvaltningsrätten?
  • Socialtjänstens grundläggande arbete (för familjehem)
  • Familjehemmets viktiga uppdrag (för familjehem)
  • iRisk- Risk- och skyddsbedämningar för våldsutsatta barn


För offert använd ”Kontakta mig” formuläret

UTVECKLING

Konsultation – Min erfarenhet av att vara sakkunnig på kommunal, regional och nationell nivå inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär att jag kan bistå Er med sakkunskap och vägledning kring, och tillämpning av det socialrättsliga regelverket. Som konsult fokuserar jag i första hand på sakfrågor och inte de mellanmänskliga processer som traditionell handledningen avser (se handledning)


Jag har också möjlighet att handlägga ärenden som omfattas av jäv, ärenden där handläggaren har behov av förstärkt ärendehandledning eller medhandläggarskap, Lex-Sarah utredningar, och händelseanalyser.


Kvalitetsutveckling – Ett flertal kommuner har konsulterat mig i processer med att ta fram vägledande rutiner och checklistor i syfte att skapa en rättssäker systematik i arbetet. Jag anpassar arbetet utifrån Era behov och önskemål.


Grupputveckling – Jag har genom åren arbetet med utveckling av grupper, oavsett om gruppen präglas av konflikter eller om det är ett välfungerande team som vill utvecklas ytterligare. Vi utformar tillsammans innehållet och målet med processen, som kan omfatta en eller flera dagar.För offert använd ”Kontakta mig” formuläret

Kontakta mig

Fyll i formuläret med er förfrågan så kommer jag att kontakta er inom kort.

 
 
 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna