Om Mig

Min utbildning

Jag är auktoriserad socionom, teolog och har en grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning. Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete och har en filosofie master i socialt arbete.


Som kvalificerad handledare är jag medlem i Svensk Handledarförning Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete – handledare på gång (handledarforeningen.com), och deltar i regelbunden superhandledning. Psykoterapi bedriver jag under handledning av erfaren legitimerad psykoterapeut.

Min erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av socialtjänstens myndighetsarbete, både som socialsekreterare och som arbetsledare/chef. De senaste åren har jag främst arbetat med utbildning och kvalitetsutveckling på regional och nationell nivå. Jag har utbildat socialsekreterare, arbetsledare och chefer inom socialtjänst, samt privata aktörer såsom familjehemskonsulenter och familjehem. Jag har också under många år handlett arbetsgrupper inom både offentlig och privat sektor.

Min passion

Min passion är tudelad. Jag brukar säga att jag yrkesmässigt ”står på två ben”. Det ena benet är min passion för mötet med den enskilda individen, ynnesten att få ta del av en annan människas livberättelse och min övertygelse om samtalets kraft och läkning. Det andra benet är passionen att utveckla verksamheter som arbetar med sociala frågor. Dessa verksamheter utgör en av samhällets viktigaste funktioner, och att de är välfungerande är en förutsättning för ett välmående samhälle och den rättssäkerhet varje enskild medborgare har rätt till.

Mitt motto

Ingen förändring utan reflektion.

Reflektion är ett sätt för oss att förstå vad som driver oss, varför vi gör, tänker och känner som vi gör. Den ökar vår självkännedom, och självkännedom är avgörande för den som vill förstå sig själv. Att reflektera medvetet kan hjälpa oss att förändra våra beteenden. Flera studier visar att regelbunden reflektion gör oss effektivare, mer kreativa och medvetna om våra egna val och beslut. Jag vill skapa möjlighet och utrymme för reflektion genom att erbjuda terapi, grupphandledning och utbildningar.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna