Tjänster

Handledning

Processinriktad handledning till offentlig och privat sektor, enskild handledning, enskilda samtal samt krissamtal.


Läs mer

Utbildning

Utbildning av personal och chefer både inom offentlig och privat sektor. Utbildningarna berör praktisk socialrätt.


Läs mer 

Kvalitets- och kompetensutveckling

Jag har flera års erfarenhet av att vara sakkunnig på regional och nationell nivå inom den sociala barn- och ungdomsvården.


Läs mer

Kontakta mig

Fyll i formuläret med er förfrågan så kommer jag att kontakta er inom kort.

 
 
 
 
 
 

Om Mig

Att utveckla verksamheter som arbetar med sociala frågor är min drivkraft. Dessa verksamheter utgör en av samhällets viktigaste funktioner, och att de är välfungerande är en förutsättning för ett välmående samhälle och den rättssäkerhet varje enskild medborgare har rätt till. Att medarbetare och chefer ständigt får ökad kunskap, kompetens och möjlighet att utvecklas är nyckeln till att lyckas med detta uppdrag.


Ingen förändring utan reflektion.

 

Jag är auktoriserad socionom, teolog och utbildad handledare i psykosocialt arbete. Just nu läser jag grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning, och har för avsikt att fortsätta utbilda mig till legitimerad psykoterapeut. Jag har lång erfarenhet av myndighetsarbete inom socialtjänst både som socialsekreterare och arbetsledare/chef. Jag har också många års erfarenhet av utbildning och kvalitetsarbete, samt som handledare för arbetsgrupper och ledningsgrupper inom både offentlig och privat sektor. Under flera år har jag också varit sakkunnig inom den sociala barn- och ungdomsvården både på regional- och nationell nivå.

Copyright © Alla rättigheter förbehållna