PSYKOTERAPI

Psykoterapi är en behandlingsmetod där samtalet och relationen mellan dig och terapeuten utgör verktyget för att behandla psykiskt lidande. Psykoterapin jag bedriver är psykodynamisk, vilket innebär att vi kommer att arbeta med självinsikt och relationer till andra. Syftet med psykodynamisk terapi är att ge dig ökad kontakt med, och kunskap om, hur du fungerar i relation till andra och till dig själv. Genom att göra detta hjälper terapin dig att minska psykiska symptom och förebygga att de återkommer. Symptom kan vara att du känner dig ensam och vilsen, har skuld- och skamkänslor som du inte kan prata med någon om, genomgår en kris, känner oro och ångest, har existentiella funderingar eller upplever att rädslor hindrar dig ifrån att ha goda relationer. Det kan också vara andra symptom och konsekvenser i ditt liv som inte står med här. Hör av dig så undersöker vi tillsammans hur vi går vidare för att du ska kunna få ett ökat välbefinnande.

Jag bedriver psykoterapi under handledning av erfaren legitimerad psykoterapeut och har mitt samtalsrum på Södra Avenyn - Psykoterapimottagning i Helsingborg. 

För att boka tid använd ”Kontakta mig” formuläret

HANDLEDNING

Handledning betyder ”att leda vid handen” och innebär att man får stöd och hjälp av andra, vilket leder till utveckling. Handledningssituationen är en inlärningssituation där teori och praktik vävs ihop i syfte att utveckla professionalitet och trygghet i yrkesrollen. En grundtanke med handledning är att den ska erbjuda möjlighet till reflektion och bearbetning. Handledningen ska underlätta för oss att skilja på det som är professionellt respektive privat, även om professionen inte sällan innebär både och. Handledning bidrar inte bara till utveckling av professionaliteten och till personlig utveckling och effektivitet i arbetet, utan också till att minska riskerna för utbrändhet.


Vissa personer känner sig hemma i en grupp, medan andra känner obehag att prata om sitt arbete i grupp, oavsett om det handlar om framgångar eller svårigheter. Som erfaren handledare tar jag hänsyn till individens och gruppens specifika förutsättningar och anpassar handledningen efter Era behov.


Jag handleder arbets- och ledningsgrupper både i offentlig och privat sektor.


Enskild handledning /Krissamtal

Jag erbjuder även enskild handledning och krissamtal.

För offert använd ”Kontakta mig” formuläret

Kontakta mig

Fyll i formuläret med er förfrågan så kommer jag att kontakta er inom kort.

 
 
 
 
 
 

Copyright © Alla rättigheter förbehållna