Utbildning

Jag har flera års erfarenhet av att utbilda personal och chefer både inom offentlig och privat sektor.


Utbildningarna berör praktisk socialrätt och anpassas efter era behov. Utbildningarna kan även erbjudas digitalt. Exempel på utbildningar är:

 

- Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten

- Att utreda barns behov – Utredningsteknik

- Analys och bedömning i utredningsarbetet med barn

- Uppdrag och genomförandeplan – Den röda tråden

- LVU-lagstiftningen i teori och praktik

- Processkunskap – Om vad som sker i Förvaltningsrätten

Copyright © Alla rättigheter förbehållna