Handledning

Jag erbjuder processinriktad handledning till offentlig och privat sektor.

 

Jag är utbildad handledare i psykosocialt arbete vid fd Ersta Sköndal Högskola (numera Marie Cederschiöld Högskola). Utbildningen är en påbyggnadsutbildning och omfattar 45 hp.


Jag är också medlem i Svensk Handledarförening: Svensk Handledarförening i Psykosocialt arbete  


Jag har idag handledningsgrupper både i offentlig och privat sektor, och handleder både arbetsgrupper och ledningsgrupper.


Sommaren 2023 är jag klar med min utbildning i grundläggande psykoterapi med psykodynamisk inriktning. Även den omfattar 45 hp.

Enskild handledning/Enskilda samtal/Krissamtal

Vid önskemål och behov erbjuder jag även enskild handledning, enskilda samtal samt krissamtal

Copyright © Alla rättigheter förbehållna